Delta i politikutformningen

Utvalt

Folkpartiet liberalerna i Stockholm jobbar ständigt med idéutveckling. Ett led i detta är att utveckla politiska idéer i samarbete med sakkunniga och intresserade både inom partiet och utanför.

Den här sidan har vi skapat för att presentera våra tankar och förslag för en bredare publik och för att i dialog med läsarna kunna utveckla våra idéer. Vi är intresserade av att få ta del av olika människors, tankar, idéer och kunskaper.

Så här går det till:

Läs mer

Barnfattigdom angår alla

Ett nytt år – för många innebär det nya möjligheter. För vissa är vardagen en helt annan. För barn i familjer som kämpar för att klara sin ekonomi innebär en ny skoltermin att det blir uppenbart att de lever under andra förutsättningar än sina klasskamrater. Att deras familj inte har samma ekonomiska möjligheter som grannen eller vännerna. De önskar sig inte gärna saker som de vet att föräldrarna inte har råd med. Att barnen tycker det är jobbigt är inte så svårt att förstå.

I Sverige och Stockholm behöver inga barn svälta ihjäl. Ingen behöver heller vara utan tak över huvudet eller utan akut läkarvård. Men trots att vi är ett av världens rikaste länder så finns fortfarande barnfattigdom i vårt samhälle. Det finns politiker som vägrar ta ordet barnfattigdom i sin mun – de menar att något sådant inte finns här. Det spelar egentligen inte så stor roll vad man väljer att kalla det faktum att det finns alldeles för många barn i vårt land vars föräldrar inte har råd med skolresan, utflykten eller att barn väljer att tacka nej till kalaset för att de inte har råd med en liten present. Skillnaderna mellan barn som lever i de ekonomiskt svagaste familjerna och de barn som lever i de ekonomiskt starkare familjerna är alltför stora. Att växa upp i en familj där en eller båda föräldrar saknar arbete är en klar nackdel och en stor riskfaktor för att själv växa upp och hamna i samma situation. Det är förödande med generationer av barn som får växa upp i familjer där det ”normala” är att ingen vuxen har ett arbete för att försörja sin familj.

Folkpartiet i Stockholms stad behöver nu din hjälp att formulera förslag för att förbättra vardagen för några av samhällets mest utsatta. Alla dina idéer och synpunkter välkomnas. Du behöver inte tänka på att formulera en färdig text – förslaget i sig är det viktigaste. Men självklart är texter också välkomna.

Vi vill att ni hjälper oss att besvarar frågor som:

–          Vilka brister/problem har du uppmärksammat i samhällets/skolans kontakt med barn i familjer som har det svårt, t ex går på försörjningsstöd? Vad skulle du vilja gjordes för att förändra det?

Vi har redan presenterat några förslag för barn i familjer som har svårt att klara sig ekonomiskt. Två av förslagen fick vi med i Stockholms stads budget för 2013 – bredbandsuppkoppling ska ingå i försörjningsstödet och en tidsgaranti för barnfamiljer att få en budget- och skuldrådgivning inom en vecka.

Här är exempel på några av våra andra förslag. Fyll gärna på med dina egna!

Inga barnfamiljer får vräkas
Vi vill säkerställa att inga barn vräks i Stockholm. Ingen hyresvärd har rätt att vidta ett vräkningsförfarande utan att kontakta socialtjänsten, som då ska agera utifrån barnens intresse. Forskning visar att kunskapen om denna skyldighet saknas hos vissa hyresvärdar varför informationen i vissa fall inte når fram. Detta är inte acceptabelt.

Hyresvärden ska även vara skyldig att kontakta socialtjänsten vid upprepade störningar innan det blir aktuellt med vräkning.

Tidsgaranti till budget- och skuldrådgivning för barnfamiljer
Inga barnfamiljer i Stockholm ska behöva vänta mer än en vecka på att få budget- och skuldrådgivning. Föräldrar som har problem med att sköta sin ekonomi betyder oftast i förlängningen fler fattiga barn.

Internetbidrag i socialbidraget
Idag förutsätts det att alla har tillgång till dator och internetuppkoppling. Det behövs för att kunna utföra skolarbeten. I socialbidragsnormen bör det ingå tillgång till dator och internetuppkoppling för familjer med skolbarn.

Kostnadsfri skola
Skolan ska vara kostnadsfri för eleverna och deras föräldrar, den ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar oavsett familjens ekonomiska situation. En familj som redan har en ansträngd ekonomi straffas hårt när t.ex. skolan vill ta ut avgifter för olika fritidsaktiviteter.

Höj underhållsstödet
Ensamstående föräldrar har ofta sämre ekonomi – och hela ansvaret för barnen. Underhållsstödet bör genast höjas för att höja standarden för de mest utsatta barnfamiljerna. För de barn som har föräldrar som inte kan bidra ekonomiskt alls är det ofta avgörande att socialförsäkringssystemet hjälper till. Underhållsstödet är en viktig del av välfärden och en omedelbar höjning av beloppet kommer få en direkt påverkan på många barns barndom. Alla barn ska ha rätt till en god barndom, inte bara de som har två föräldrar med god ekonomi.

Fritid och kultur ska vara till för alla barn
Avgiften till idrottsföreningen eller kulturskolan bör inte vara ett hinder för ett barn att vara med i någon fritidsaktivitet. Därför bör detta ingå i normen för Stockholm stads försörjningsstöd.

Uppmuntra till arbete
Även om en familj är beroende av försörjningsstöd kan det vara så att de har möjlighet att arbeta timmar eller dagar. Vid en beräkning av försörjningsstödet räknas dock varenda krona som inkomst, familjen har således inte rätt att behålla något av de intjänade pengarna. Folkpartiet vill se över detta och öka incitamenten till att arbeta, något som särskilt skulle kunna hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Ändringar är nu på gång i en riktning som vi drivit länge, nu måste det snabbas på.

Stockholm ska erbjuda sommarjobb till ännu fler ungdomar
Att leva under ekonomiskt knappa förhållanden påverkar alla delar av barns och ungdomars liv. Ett sommarjobb innebär en viktig erfarenhet för ungdomars framtida kontakt med arbetsmarknaden. Därför ska Stockholms stad och Stockholms läns landsting erbjuda sommarjobb, samt dessutom föra en aktiv dialog med det privata näringslivet i syfte att öka det tillgängliga utbudet av sommarjobb. Stockholms stad har satsat stort på sommarjobb för ungdomar 15-18 i staden och allra mest i områden där det finns många föräldrar utan anknytning till arbetsmarknaden. Denna viktiga satsning måste fortsätta men också utökas . Om det finns laghinder att involvera det lokala näringslivet för att få fram fler sommarjobb bör detta åtgärdas.

Papperslösa flyktingbarn ska ha samma rättigheter
Papperslösa flyktingbarn och barn till papperslösa ska Stockholms stad tillförsäkra samma rätt till skola, hälso- och sjukvård och sociala insatser som andra barn.

Kommentatorsfunktionen kommer att vara öppen till och med den 27 februari. Välkommen med era synpunkter.