Delta i politikutformningen

Utvalda

Folkpartiet liberalerna i Stockholm jobbar ständigt med idéutveckling. Ett led i detta är att utveckla politiska idéer i samarbete med sakkunniga och intresserade både inom partiet och utanför.

Den här sidan har vi skapat för att presentera våra tankar och förslag för en bredare publik och för att i dialog med läsarna kunna utveckla våra idéer. Vi är intresserade av att få ta del av olika människors, tankar, idéer och kunskaper.

Så här går det till:

Läs mer

Annonser